2. Liên kết bảng giá vào sản phẩm/ dịch vụ

You are here:
< All Topics

Để liên kết bảng giá vào sản phẩm/ dịch vụ, bạn thực hiện theo thao tác sau:

Ví dụ bạn truy cập vào module Sản phẩm

Bước 1: Truy cập vào màn hình chi tiết 1 sản phẩm, bên phải màn hình cột chức năng Liên quan. Ở đây bạn thêm bảng giá, bạn click vào Bảng giá

Bước 2: Cùng lúc đó hệ thống sẽ tự động kéo xuống và hiển thị trường Bảng giá tại bên trái màn hình

Bước 3: Bạn click vào button Thêm vào bảng giá

Bước 4: Tại đây bạn chọn thêm bảng giá đã tạo liên kết vào sản phẩm của bạn

**Quan trọng: Thao tác hướng dẫn trên liên kết bảng giá vào 1 sản phẩm, bạn thực hiện tương tự với module: Dịch vụ

Previous 1. Tạo mới bảng giá
Table of Contents