7. Điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội

You are here:
< All Topics

Để điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Tiêu đề 

(2). Chọn Follow Icons (Link mạng xã hội) 

(3). Tìm và điều chỉnh thông tin liên kết mạng xã hội, bấm Đăng bài viết để hoàn tất

Previous 6. Hướng dẫn chèn thư viện ảnh bài viết
Next 8. Cấu hình email gửi
Table of Contents