5. Chuyển đổi ticket thành FAQ

You are here:
< All Topics

Bước 1: Vào module Ticket

Bước 2: Bạn chọn Ticket bạn muốn chuyển thành FAQ

Bước 3: Truy cập vào màn hình chi tiết ticket, nhấn button  ở góc trên bên phải màn hình

Bước 4: Chọn Chuyển đổi dưới dạng FAQ

Bước 5: Bạn sẽ được chuyển sang màn hình tạo FAQ để điền thêm thông tin nếu có

Previous 4. Xử lý và đóng ticket
Table of Contents