4. Chọn chuyên mục khi viết bài mới

You are here:
< All Topics

Chọn chuyên mục khi viết bài mới tương tự như viết một bài mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới 

(2). Chọn Chuyên mục bài viết. Có thể chọn nhiều chuyên mục cho 1 bài viết. Chuyên mục được liệt kê theo 2 tab Tất cả chuyên mụcMost Used (dùng nhiều nhất)

(3). Bấm Cập nhật hoặc Đăng để hoàn tất

Previous 3. Chèn ảnh vào bài viết
Next 5. Sao chép bài viết từ Microsoft Word
Table of Contents