Cấu hình cửa hàng

You are here:
< All Topics

Vào Bán hàng -> chọn Cài đặt -> Chung bao gồm: 

(1). Thông tin địa chỉ cửa hàng (nhập địa chỉ, thành phố, quốc gia, mã bưu điện): địa chỉ cửa hàng của bạn. Mức thuế và phí giao hàng sẽ sử dụng địa chỉ này

(2). Bật Mã ưu đãi: Click chọn tùy vào nhu cầu trong 2 trường hợp sau: 

– Cho phép sử dụng mã giảm giá: Mã ưu đãi có thể được áp dụng trên giỏ hàng và trang thanh toán.

– Tính toán mã ưu đãi tự động: Khi áp dụng nhiều mã ưu đãi, mã đầu tiên được sử dụng với giá đầy đủ và mã thứ hai áp dụng với giá chiết khấu.

(3). Tùy chọn tiền tệ: đây ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm hiện trên trang web

Sau khi cài đặt xong, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Previous 5. Cấu hình tích hợp Giao hàng nhanh
Table of Contents