Campaigns

< All Topics

Quản lý thông tin những chiến dịch bạn sẽ sử dụng cho việc gửi Email Marketing Campaign

Bước 1: Tại menu chọn “Campaigns

Bước 2: Click “New” để tạo mới 1 Campaigns

Bước 3: Đặt tên chiến dịch, sau đó nhấn “Launch Campaign Builder” để tiến hành cấu hình cho Campaigns

Bước 4: Lựa chọn “Contact Segment

Bước 5: Lựa chọn Segments muốn sử dụng cho chiến dịch, sau đó click “Add

Bước 6: Click vào icon ““, tại cột Action chọn “Select” để tiến hành thêm hành động gửi mail cho chiến dịch

Bước 7: Tại màn hình danh sách các hành động, bạn hãy lựa chọn hành động phù hợp với mục đích của bạn

Ví dụ: Lựa chọn hành động “Send email” cho chiến dịch

Bước 8: Sau đó tiến hành đặt tên cho hành động và lựa chọn mẫu Email Teamplate cần gửi, sau đó click Add

Bước 9: Tiếp theo bạn tiến hành tạo thêm các “quyết định” từ phía khách hàng sau khi email được gửi đi

Ví dụ: Lựa chọn sau khi khách hàng mở email “Open email

Bước 10: Đặt tên “quyết định” của khách hàng để bạn dễ dàng quản lý

Bước 11: Sau khi khách hàng mở thông tin email bạn tiến hành tạo thêm hành động tiếp theo

Ví dụ: Đẩy thông khách hàng vừa mở email sang hệ thống CRM

Bước 12: Đặt tên cho hành động

Lưu ý: Để xem được thông tin chi tiết khách hàng nào đã thao tác với email từ chiến dịch bạn tiến hành tạo thêm 1 hành động (thao tác tương tự như ở bước 6 – Bước 8)

Bước 13: Tại cột Action chọn “Select” sau đó lựa chọn “Modify contact segments

Bước 14: Đặt tên cho hành động vừa được tạo và lựa chọn Segments

Bước 15: Bạn nhấn “Apply” sau đó nhấn “Close Builder” để hoàn thành việc cấu hình cho Campaigns

Bước 16: Cuối cùng bạn click “Save & Close” để hoàn thành việc tạo Campaigns

Next Contact
Table of Contents