3. Xóa hóa đơn

You are here:
< All Topics

Để xóa 1 hóa đơn, bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn bán hàng sau đó chọn hóa đơn

2. Vào chi tiết 1 hóa đơn bạn cần xóa

3. Nhấn Xem thêm

4. Nhấn Xóa Hóa đơn

5. Màn hình popup xác nhận sẽ xuất hiện

6. Hệ thống sẽ báo xóa hóa đơn thành công.

Trên là hướng dẫn xóa hóa đơn. Cảm ơn bạn đã xem.

Previous 2. Chỉnh sửa hóa đơn
Next 4. Merge Hóa đơn
Table of Contents