0. Hướng dẫn Đăng Nhập vào Trang Quản Trị Website

You are here:
< All Topics

Trước khi các bạn bắt đầu xây dựng 1 website hay thêm các bài viết các trang thông tin về công ty hay cá nhân mình thì các bạn cần phải đăng nhập vào trang quản trị của mình đế làm những điều đó, sau đây Paroda sẽ chỉ cho các bạn vào trang Quản trị và đăng nhập vào sử dụng nhé:

(1) Đầu tiên bạn vào trang web của mình ví dụ: https://webcuaminh.com

(2) Bạn thêm vào đường dẫn website của mình là /admin thì sẽ thành thế này: https://webcuaminh.com/admin

(3) Khi vào trang quản trị, web sẽ hiện cho bạn màn hình đăng nhập để bạn nhập tài khoản và mật khẩu quản trị

(4) Sau khi đã nhập tài khoản mật khẩu bạn sẽ được chuyển đến màn hình quản trị website

Next 1. Hướng dẫn viết bài mới
Table of Contents