6. Xem nhanh dữ liệu liên quan

You are here:
< All Topics

Trong chế độ xem chi tiết, Paroda cho phép bạn xem trước một số mục tóm tắt của một dữ liệu có liên quan đến dữ liệu bạn đang xem

Bằng cách rê chuột đến dữ liệu liên quan, bạn sẽ thấy Quick Card hiển thị các thông tin tóm tắt. Ví dụ như hình bên dưới

**Lưu ý: Người dùng không thể chỉnh sửa các trường hiển thị bên trong giao diện Quick Card

Previous 5. Lọc và tìm kiếm dữ liệu
Next 7. Import dữ liệu (Nhập dữ liệu)
Table of Contents