1. Xem báo cáo bán hàng

You are here:
< All Topics

Để xem báo cáo bán hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Báo cáo

(2). Báo cáo bán hàng theo Đơn hàng được liệt kê gồm: Doanh số theo ngày, Doanh số theo sản phẩm, Doanh số theo danh mục, Ưu đãi theo ngày, Lần tải về của khách hàng

(3). Báo cáo bán hàng theo Khách hàng được liệt kê gồm: Khách và khách không đăng nhập, Danh sách khách hàng

(4). Báo cáo bán hàng theo Kho được liệt kê gồm: sản phẩm Sắp hết hàng, sản phẩm hết hàng và sản phẩm Còn nhiều hàng nhất

(5). Báo cáo bán hàng theo Thuế được liệt kê gồm: Thuế theo mã, Thuế theo ngày

Lưu ý: Có thể tải báo cáo bán hàng về máy bằng cách chọn lệnh Xuất CSV

Table of Contents