1. Thiết lập thông báo (Notification)

You are here:
< All Topics

Paroda cung cấp hệ thống thông báo với thời gian thực. Là nơi hiển thị các thông báo liên quan đến bạn, giúp bạn luôn cập nhật thông tin một cách tức thời khi có bất kỳ sự thay đổi nào

Thông báo mới sẽ cho bạn biết được giá trị nào vừa được cập nhật mới 1 cách chi tiết

Thiết lập thông báo cho phép xác định thông báo nào bạn muốn nhận dựa trên module đã chỉ định, ngoại trừ những thông báo được xác định bởi quy tắc hồ sơ

Để thiết lập thông báo dựa trên hành động thay đổi của các module, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn vào nút Cài đặt để truy cập màn hình Tùy chọn cá nhân

Bước 2: Tại mục 8. Thiết lập thông báo, tùy chọn thông tin muốn nhận thông báo

Bước 3: Sau khi thiết lập xong nhấn Lưu để hoàn tất

**Lưu ý: Dù bạn ở màn hình nào trên Paroda cũng nhận được thông báo ngay lập tức. Trong trường hợp bạn vẫn không nhận được thông báo khi không truy cập hệ thống trên trình duyệt, thì bạn kiểm tra lại trình duyệt bạn có cho phép nhận thông báo ở link này chưa, nếu chưa bạn mở lên là được.

Ở đây ví dụ tôi đang dùng trình duyệt Chrome, để mở thông báo cho link Paroda này click vào tại đây

Next 2. Cấu hình lịch và chia sẻ lịch
Table of Contents