1. Thêm / Xóa / Sửa Nghỉ Phép

You are here:
< All Topics

I. Thêm Nghỉ Phép

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Nghỉ Phép

 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm Nghỉ Phép”

 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn “Lưu”

 

II. Xóa Nghỉ Phép

Ở Màn hình danh sách các Nghỉ Phép => bạn tích chọn Nghỉ Phép muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

 

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 Nghỉ Phép chọn “Thao Tác” => “Xóa”

 

III. Sửa Nghỉ Phép

Cách 1: Ở màn hình danh sách Nghỉ Phép => Bạn Click Đúp vào Nghỉ Phép muốn chỉnh sửa => Sau đó các ô sẽ hiện ra => Sau khi sửa xong thì nhấn tích xanh “Đồng ý”

 

 

Cách 2: Bạn có thể vào chi tiết 1 Nghỉ Phép để sửa

Next 1.2 Import Nghỉ Phép
Table of Contents