1. Quản lý danh sách các phương thức thanh toán

You are here:
< All Topics

Để quản lý danh sách các phương thức thanh toán, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng và chọn Cài đặt.

(2). Ở tab Thanh toán click để Bật hoặc Tắt phương thức thanh toán

(3). Để sửa phương thức thanh toán có sẵn, chọn Cài đặt. Sau khi chỉnh sửa click Lưu thay đổi để hoàn tất

Table of Contents