1. Thêm / Xóa / Sửa Phỏng Vấn

You are here:
< All Topics

I. Thêm Phỏng Vấn

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Phỏng Vấn

 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm Phỏng Vấn”

 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn “Lưu”

 

II. Xóa Phỏng Vấn

Ở Màn hình danh sách các Phỏng Vấn => bạn tích chọn Phỏng Vấn muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

 

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 nhân viên chọn “Thao Tác” => “Xóa”

III. Sửa Phỏng Vấn 

Cách 1: Ở màn hình danh sách Phỏng Vấn => Bạn Click Đúp vào Phỏng Vấn muốn chỉnh sửa => Sau đó các ô sẽ hiện ra => Sau khi sửa xong thì nhấn tích xanh “Đồng ý”

Cách 2: Bạn có thể vào chi tiết 1 Phỏng Vấn để sửa

Next 1.2 Import Phỏng Vấn
Table of Contents