4. Xuất hóa đơn

You are here:
< All Topics

Tại màn hình chi tiết của Hóa đơn cần xuất ra file, bạn di chuyển đến mục “Thao tác” -> Chọn “Export PDF”.

Khi bạn chọn “Export PDF”, hệ thống sẽ tự động tải đơn hàng này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi cho khách hàng.

Lưu ý: Mẫu form hóa đơn xuất ra có thể tùy chỉnh được, bạn liên hệ Admin (IT) công ty để được hỗ trợ.

Previous 3. Gửi hóa đơn cho khách hàng qua email
Table of Contents