5. Xuất báo giá

You are here:
< All Topics

Tại màn hình chi tiết của Báo giá cần xuất ra file, bạn di chuyển đến mục “Thao tác” -> Chọn “Xuất ra PDF”.

Khi bạn chọn “Xuất ra PDF”, hệ thống sẽ tự động tải báo giá này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi khách.

Lưu ý: Mẫu form báo giá xuất ra có thể tùy chỉnh được, bạn liên hệ Admin (IT) công ty để được hỗ trợ.

Previous 4. Chuyển báo giá thành đơn hàng (bán)
Next Gửi Báo giá cho khách hàng qua email
Table of Contents