2. Xem Ticket liên quan đến khách hàng

You are here:
< All Topics
Xem Ticket liên quan đến khách hàng giúp bạn có cái nhìn tổng quan mà đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng…

Xem Ticket liên quan đến khách hàng giúp bạn có cái nhìn tổng quan mà đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm/ dịch vụ của công ty. Căn cứ vào đó, bạn sẽ có một kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng khách hàng

Để xem Ticket liên quan đến khách hàng, bạn vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào module khách hàng muốn theo dõi, ví dụ ở đây là module “Người liên hệ

Bước 2: Click chọn khách hàng muốn theo dõi Ticket

Bước 3: Tại màn hình chi tiết thông tin khách hàng, click vào tab “Ticket” để xem

⇒ Tại đây, bạn có thể xem tất cả các Ticket liên quan đến khách hàng đó: sửa Ticket , hủy liên kết hay theo dõi tiến độ xử lý Ticket qua trường Tình trạng…

Previous 1. Thêm mới Ticket
Next 3. Chuyển thành câu hỏi FAQs
Table of Contents