5. Thiết lập thông tin công ty

You are here:
< All Topics

Để thông tin công ty của bạn hiển thị trên phần mềm Paroda CRM (ví dụ như: logo Công ty), đăng nhập vào trang quản trị để cấu hình thông tin công ty như sau:

(1). Chọn vào biểu tượng “Cài đặt” sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”.

(2). Chọn “Thiết lập thông tin”, chọn “Thông tin công ty”.

(3). Chọn nút “Sửa” ở góc phải màn hình.

(4). Tại màn hình này, bạn có thể cập nhật thông tin công ty theo nhu cầu, sau đó chọn “Lưu”.

Previous 4. Chỉnh sửa thông tin cá nhân tài khoản đăng nhập
Next 6. Tổng quan về hệ thống CRM
Table of Contents