4. Thiết lập lịch làm việc

You are here:
< All Topics

Calendar là lịch làm việc trực tuyến của phần mềm CRM giúp bạn sắp xếp và quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng và dễ dàng. Calendar đặc biệt hiệu quả khi làm việc nhóm. Sử dụng chức năng này một cách hiệu quả sẽ giảm thiểu thời gian thông báo lịch cũng như lên lịch làm việc, lịch họp một cách hiệu quả.

Trong Calendar bạn có thể xem được toàn bộ các hoạt động chăm sóc khách hàng do bạn lập và được người khác chia sẻ theo các chế độ như: Theo tuần, theo tháng, theo năm.

Trong bài sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản đối với Calendar như:

Tùy chỉnh thiết lập lịch ban đầu.

✔ Lên lịch cho các hoạt động chăm sóc.

✔ Cài đặt nhắc nhở về các hoạt động.

✔ Xem và chia sẻ.

Chức năng này sẽ quyết định các thiết lập chung về: Hiển thị, Tạo mới, Chế độ chia sẻ cho toàn bộ Calendar.

1. Tùy chọn hiển thị

Những tùy chọn này có thể điều chỉnh hiển thị mặc định ở màn hình xem lịch. Bạn có thể xem lịch theo tháng/ tuần/ ngày, xem lịch từ khoảng thời gian theo tùy chỉnh,…

(1). Tại màn hình Calendar, click vào “Tùy Chỉnh” chọn “Thiết lập lịch”.

(2). Popup Thiết lập lịch hiện lên, bạn tiến hành tùy chỉnh hiển thị lịch mặc định theo nhu cầu.

2. Tùy chọn tạo mới

Những tùy chọn này có thể điều chỉnh các giá trị mặc định ở màn hình tạo mới hoạt động/ công việc. Nếu chọn những giá trị mặc định trong màn hình thiết lập rồi thì khi tạo mới hoạt động/ công việc, những giá trị này sẽ được tự động chọn theo, giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng phần mềm và tiết kiệm thời gian.

(1). Tại màn hình Calendar, click vào “Tùy Chỉnh” chọn “Thiết lập lịch”.

Tại màn hình thiết lập lịch, bạn kéo chuột xuống phần “Tùy chọn tạo mới”.

(2). Popup Thiết lập lịch hiện lên, bạn tiến hành tùy chỉnh tạo mới mặc định theo nhu cầu.

3. Tùy chọn chia sẻ

Tùy chọn này sẽ quyết định 1 phần cho những hoạt động, công việc cá nhân mà bạn muốn người khác thấy hay không. Có 3 chế độ chia sẻ: Công khai, Riêng tư & Chia sẻ với Người dùng.

(1). Tại màn hình Calendar, click vào “Tùy Chỉnh” chọn “Thiết lập lịch”.

Tại màn hình thiết lập lịch, bạn kéo chuột xuống phần “Tùy chọn chia sẻ”.

(2). Popup Thiết lập lịch hiện lên, bạn tiến hành tùy chỉnh lịch chia sẻ theo nhu cầu, sau đó click “Lưu”.

4. Các thao tác khác

Một số chức năng tick/ untick, sửa, xóa đang hiển thị dưới dạng icon ở mỗi chế độ xem lịch, bạn có thể thao tác nhanh trên những icon này:

– Tick/ Untick: Tick vào để hiển thị lịch theo chế độ xem hoặc không cho hiển thị thì untick đi. Ngoài ra, còn có Tick/ Untick cho tất cả chế độ xem lịch, click vào icon  ở bên ngoài để thao tác.

– Sửa: Chỉnh sửa lại chế độ xem lịch, click vào icon  để thao tác.

– Xóa: Có thể xóa chế độ xem lịch nếu cảm thấy không cần thiết. Ngoài ra, còn có Xóa tất cả chế độ xem lịch, click vào icon  ở bên ngoài để thao tác.

Previous 3. Xem lịch làm việc
Table of Contents