2. Thêm sản phẩm, dịch vụ vào bảng giá

You are here:
< All Topics

1. Thêm sản phẩm

(1). Tại màn hình chi tiết của một bảng giá, bạn di chuyển tới tab “Sản phẩm” -> click chọn “Chọn sản phẩm”.
(2). Sau khi nhấn chọn hệ thống sẽ hiện lên màn hình popup để bạn tìm kiếm & chọn sản phẩm vào bảng giá, tiếp theo bạn nhấn chọn “Thêm vào bảng giá” là hoàn thành.
    • Tick vào đây là chọn tất cả sản phẩm.
    • Tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí.
    • Tick vào đây chọn từng sản phẩm.
    • Tick vào đây để chọn nhanh một sản phẩm.

Màn hình sau khi chọn sản phẩm thành công.

2. Thêm dịch vụ

Phần thêm dịch vụ thao tác tương tự như Thêm sản phẩm vào Bảng giá ở mục trên.
Previous 1. Thêm mới bảng giá
Table of Contents