1. Thêm mới Ticket

You are here:
< All Topics

Ticket (hay còn gọi Phiếu yêu cầu hỗ trợ) là một phiếu ghi thông tin liên quan đến một vấn đề của khách hàng hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ/ trợ giúp. Ticket giúp doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi để có thể hỗ trợ nhanh các vấn đề hoặc các yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

Nếu khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chất lượng phục vụ hay thắc mắc cần giải đáp… bạn có thể ghi chú lại vụ việc trực tiếp trên phần mềm tại module Ticket, đây là cách thêm mới một Ticket thủ công.

Để thêm mới một Ticket thủ công, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây:

(1). Click vào menu ở góc trái, rê chuột vào mục “”, sau đó click chọn “Ticket”.

(2). Tại màn hình danh sách, click vào “Thêm Ticket”.

(3). Nhập các thông tin cho ticket, sau đó click “Lưu”.

Ghi chú: Một số trường thông tin bạn cần lưu ý trước khi nhập:

   • Mức độ ưu tiên: mức độ ưu tiên để xử lý Ticket, dựa vào trường này bạn có thể biết được độ nghiêm trọng của Ticket mà ưu tiên xử lý.
   • Số giờ xử lý: bạn nhập số giờ để xử lý xong một Ticket.
   • Số ngày xử lý: bạn nhập số ngày để xử lý xong một Ticket.
   • Tình trạng: giai đoạn xử lý Ticket (Mở/ Đang tiến hành xử lý…).
   • Danh mục: trường này dùng để phân loại Ticket.

Kết quả sau khi tạo thành công một Ticket.

Tip: Bạn có thể tạo nhanh Ticket trên chức năng tạo nhanh ở thanh công cụ.

Next 2. Xem Ticket liên quan đến khách hàng
Table of Contents