2. Thêm mới sản phẩm/ dịch vụ quan tâm của Người liên hệ

You are here:
< All Topics

Sau một thời gian mua hàng, khách hàng quay lại và có nhu cầu hàng, bạn có thể tạo các thông tin sản phẩm/ dịch vụ khách hàng đang quan tâm để tiện theo dõi và quản lý.

Quy trình thêm mới sản phẩm/ dịch vụ của Người liên hệ:

(1). Truy cập vào module “Người liên hệ”, tại màn hình danh sách Người liên hệ, bạn tìm kiếm và chọn “Người liên hệ” cần thêm sản phẩm/ dịch vụ quan tâm.

(2). Tại màn hình chi tiết của “Người liên hệ”, bạn di chuyển đến tab “Sản phẩm” để “Chọn sản phẩm”.

(3). Khi nhấn “Chọn sản phẩm”, màn hình sẽ hiện lên popup để bạn tìm kiếm và chọn sản phẩm cần chọn.

Phần “Chọn dịch vụ” bạn cũng thao tác tương tự như “Chọn sản phẩm”.

Previous 1. Thêm mới người liên hệ
Next 3. Import người liên hệ
Table of Contents