1. Thêm mới người liên hệ

You are here:
< All Topics

Người liên hệ là gì? Người liên hệ là một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện (đánh giá cao) hay là một khách hàng đã quyết định mua hàng.

Trong B2B: Người liên hệ là người đại diện của một công ty/ tổ chức. Ví dụ: kế toán, đại diện pháp luật, sales 1, sales 2…

Trong B2C: Người liên hệ chính là khách hàng cá nhân (khách lẻ). Trong một số trường hợp có thể lưu thông tin người thân của một khách hàng lẻ trong người liên hệ. Ví dụ: vợ chồng, con cái, ba mẹ, anh em…

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 3 cách chính thêm người liên hệ:

– Thêm thủ công.

– Thêm Nhanh.

– Thêm từ việc chuyển đổi đầu mối sang người liên hệ.

1. Tạo người liên hệ thủ công

(1). Vào “Menu”, chọn “Danh mục” -> “Người liên hệ”.

(2). Tại màn hình danh sách của “Người Liên hệ”, Click Button “Thêm người liên hệ”.

(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.

Lưu ý: Những filed có dấu (*) là những bắt buộc phải nhập/ chọn dữ liệu trước khi Lưu.

Ghi chú:

1. Tên: tên của Người Liên hệ.

2,3 .Công ty: Công ty của người liên hệ, nếu công ty đã lưu trong hệ thống, bạn click tìm kiếm và chọn , nếu chưa có bạn tạo mới

4. Từ chối nhận Email: Tick chọn thì người liên hệ sẽ không nhận được email từ CRM.

5. Tham khảo: Thông tin người liên hệ này dùng để tham khảo khi cần hỗ trợ.

6. Không liên lạc qua ĐT: Tick chọn thì người liên hệ sẽ không nhận được cuộc gọi từ CRM.

7. Thông báo khi dữ liệu thay đổi: Tick chọn thì khi có sự thay đổi về những dữ liệu liên quan đến người liên hệ này, thì hệ thống sẽ gửi thông báo.

8. Đánh giá: Đánh giá mức độ tiềm năng của người liên hệ.

9. Báo cáo cho: Chọn người liên hệ – mà người liên hệ này cần báo cáo.

10. Giao cho: User phụ trách người liên hệ này.

11. Cho phép truy cập cổng thông tin KH: click chọn để cấp quyền truy cập cổng thông tin khách hàng.

12. Ngày bắt đầu hỗ trợ: Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng thông tin Khách hàng từ ngày này.

13. Ngày kết thúc hỗ trợ: Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng thông tin Khách hàng cho đến ngày này.

Màn hình chi tiết của thông tin Người liên hệ vừa tạo mới.

2. Tạo nhanh người liên hệ

Các bước tạo thông tin người liên hệ mới thông qua “Tạo nhanh”.

(1). Trên thanh header click vào icon chọn “Người liên hệ”.

(2). Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Người liên hệ”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất.

3. Tạo mới Liên hệ từ việc chuyển đổi đầu mối

Các bước tạo tạo mới liên hệ từ việc chuyển đổi đầu mối

(1). Bạn chọn module “Đầu mối”, tại màn hình danh sách đầu mối, bạn tìm kiếm và chọn “Đầu mối” cần chuyển đổi.

(2). Tại màn hình chi tiết của đầu mối, click vào “Chuyển đổi đầu mối”.

(3). Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn “Lưu”.

Next 2. Thêm mới sản phẩm/ dịch vụ quan tâm của Người liên hệ
Table of Contents