8. Thêm mới Người dùng dành cho Admin

You are here:
< All Topics

Thêm mới Người dùng (Tạo User) là chức năng tạo tài khoản đăng nhập vào phần mềm cho nhân viên. Nhân viên sẽ dùng tài khoản này để đăng nhập vào phần mềm.

Để tạo một tài khoản đăng nhập cho nhân viên, đăng nhập vào trang quản trị thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào biểu tượng “Cài đặt” góc phải phía trên của màn hình và chọn “Quản lý người dùng”.

(2). Chọn “Người dùng”, sau đó chọn nút “Thêm người dùng” bên góc phải màn hình.

(3). Nhập thông tin đăng nhập username, mật khẩu, email, vai trò…

Lưu ý: Các trường dữ liệu có gắn dấu * là những trường bắt buộc nhập.

(4). Click “Lưu” để tạo mới tài khoản cho nhân viên.

Lưu ý: Bạn có thể “Chỉnh sửa” và “Xóa” thông tin người dùng ở mục Thao tác ở màn hình hiển thị danh sách các tài khoản đã tạo.

Previous 7. Dành cho Admin
Table of Contents