1. Thêm mới hóa đơn

You are here:
< All Topics

Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được bên bán cung cấp cho bên mua, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, giá thành của loại hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho bên mua.

Quản lý hóa đơn trên phần mềm Paroda CRM bao gồm những chức năng:

Tạo mới và tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet).

✔ Có thể gửi Hóa đơn cho khách hàng qua Email, theo dõi công nợ, thanh toán hóa đơn nay trên hệ thống CRM.

✔ Báo cáo thống kê tình hình sử dụng, xuất nhập hóa đơn.

✔ Tự thiết kế các mẫu hóa đơn khác nhau đơn giản, chuyên nghiệp.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 3 cách thêm Hóa đơn trong Paroda CRM:

– Thêm thủ công.

– Thêm từ profile Người liên hệ, profile Công ty.

– Thêm từ việc chuyển Đơn hàng thành Hóa đơn.

1. Thêm thủ công

(1). Truy cập “Menu” chọn “Bán hàng” vào module “Hóa đơn”.
(2). Tại màn hình danh sách của “Hóa đơn”, Click chọn “Thêm hóa đơn”.
(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.
  • Thông tin hóa đơn
   • Tên hóa đơn: Tên của hóa đơn.
   • Loại hóa đơn: chọn một giá trị (mua vào/ bán ra).
   • Đơn hàng bán: Hóa đơn này xuất cho đơn hàng nào.
   • Chủ sở hữu: Công ty nào xuất hóa đơn này.
   • Ngày hóa đơn: Ngày xuất hóa đơn.
   • Ngày thu dự kiến: Ngày dự kiến thu được giá trị thanh toán của hóa đơn.
   • Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại
   • Tiền hoa hồng: là khoản thưởng cho sale, cho đại lý, cửa hàng,… được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.
   • Công ty: Hóa đơn này xuất cho khách hàng (công ty) nào?
   • Tình trạng: Tình trạng của hóa đơn (đã tạo/ đã phê duyệt/ đã chuyển..).
   • Giao cho: Bạn nhập thông tin người được giao phụ trách hóa đơn này.
   • Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến hóa đơn.
  • Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn và giao hàng
  • Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận.
  • Mô tả: Nhập thông tin mô tả báo giá (nếu có).
  • Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/dịch vụ cần xuất hóa đơn.
 • Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước.
 • Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).
 • Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/ dịch vụ.
 • Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:
  • Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/ dịch vụ.
  • Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/ dịch vụ.
 • Xóa sản phẩm/ dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/ dịch vụ ra khỏi hóa đơn.
 • Click vào biểu tượng để lựa chọn sản phẩm.
 • Click vào biểu tượng để lựa chọn dịch vụ.
 • Thêm mô tả cho sản phẩm/ dịch vụ (nếu có).
 • Số lượng sản phẩm/ dịch vụ.
 • Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương).
 • Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng  để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho hóa đơn.

Màn hình hóa đơn sau khi lưu thành công.

2. Thêm từ việc chuyển đổi Đơn hàng thành Hóa đơn

(1). Vào màn hình chi tiết của Đơn hàng, click vào “Thao tác”, chọn “Chuyển thành Hóa đơn”.

(2). Tại màn hình tạo mới hóa đơn, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

3. Thêm từ profile Người liên hệ, Công ty

  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ.

(1). Vào màn hình chi tiết của Người liên hệ, click vào “Hóa đơn”, chọn “Thêm hóa đơn”.

(2). Tại màn hình tạo mới hóa đơn, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

  • Từ profile chi tiết của Công ty.

(1). Vào màn hình chi tiết của Công ty, click vào “Hóa đơn”, chọn “Thêm hóa đơn”.

(2). Tại màn hình tạo mới hóa đơn, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

Next 2. Import hóa đơn
Table of Contents