1. Thêm mới đơn hàng

You are here:
< All Topics
Đơn hàng là biểu mẫu ghi nhận lại thỏa thuận bán hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền…) cho khách hàng của công ty.

Quản lý đơn hàng trong Paroda CRM bao gồm những chức năng:

 Tạo mới, tìm kiếm ,theo dõi đơn hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng

✔ Kiểm tra tình trạng hàng còn/ hết khi xác nhận đơn đặt hàng.

✔ Dễ dàng chuyển đổi đơn hàng thành hóa đơn.

✔ Gửi Hóa đơn cho khách hàng qua Email ngay trên hệ thống CRM.

✔ Báo cáo thống kê tình trạng đơn hàng, số lượng đơn hàng,…

✔ Tự thiết kế các mẫu đơn hàng khác nhau đơn giản, chuyên nghiệp.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 3 cách thêm Đơn hàng trong Paroda CRM​:

– Thêm thủ công.

– Thêm từ profile Người liên hệ, profile Công ty.

– Thêm từ việc chuyển Báo giá thành Đơn hàng.

1. Thêm thủ công

(1). Truy cập “Menu” vào “Bán hàng” click chọn “Đơn hàng”.

(2). Tại màn hình danh sách của “Đơn hàng”, Click chọn “Thêm đơn hàng”.

(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.

  • Thông tin đơn hàng:
   • Tiêu đề: Tiêu đề của đơn hàng
   • Cơ hội: Thông tin cơ hội liên quan đến đơn hàng này
   • Báo giá: Thông tin báo giá liên quan đến đơn hàng này
   • Người liên hệ: Người liên hệ liên quan tới đơn hàng này
   • Nguồn: Đơn hàng này đến từ nguồn nào
   • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc đơn hàng này
   • Đơn vị vận chuyển: Thông tin đối tác vận chuyển, giao hàng (Nếu đơn hàng có sản phẩm)
   • Tình trạng: Tình trạng của báo giá (Đã chuyển, Đã xem, Chấp nhận…)
   • Hoa hồng: là khoản thưởng cho sale, cho đại lý, cửa hàng,.. được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành.
   • Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lại.
   • Công ty: Thông tin công ty khách hàng liên quan đến báo giá, Người liên hệ đã nêu ở mục 5 là đại diện của công ty.
   • Giao cho: User phụ trách đơn hàng này
   • Loại khách hàng: Đơn hàng này của khách hàng mới hay cũ
   • Tên người nhận: Tên người nhận đơn hàng
   • Số điện thoại: Số điện thoại người nhận đơn hàng
   • Chiến dịch: Đơn hàng này đến từ chiến dịch tiếp thị nào
  • Thông tin địa chỉ sẽ xuất hóa đơn và giao hàng
  • Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận.
  • Mô tả: Nhập thông tin mô tả báo giá (nếu có)
  • Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/ dịch vụ cần báo giá.
   • Gói sản phẩm: một gói bao gồm nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ hoặc một gói bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ đã được tạo sẵn từ trước.
   • Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).
   • Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/ dịch vụ.
   • Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:
    • Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/ dịch vụ.
    • Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/ dịch vụ.
   • Xóa sản phẩm/ dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/dịch vụ ra khỏi đơn hàng.
   • Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.
   • Click vào biểu tượng  để lựa chọn dịch vụ.
   • Thêm mô tả cho sản phẩm/ dịch vụ (nếu có).
   • Số lượng sản phẩm/ dịch vụ.
   • Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng (chữ màu xanh dương).
   • Nếu mặt hàng có chính sách giá riêng, bạn có thể click vào biểu tượng  để lựa chọn bảng giá áp dụng cho mặt hàng tương ứng.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào các dòng chữ màu xanh dương để áp dụng các khoản cho đơn hàng.

2. Thêm từ việc chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng

(1). Vào màn hình chi tiết của Báo giá, click vào “Thao tác”, chọn “Chuyển thành Đơn hàng”.

(2). Tại màn hình tạo mới đơn hàng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

3. Thêm từ profile Người liên hệ, Công ty

  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ

(1). Vào màn hình chi tiết của Người liên hệ, click vào “Đơn hàng”, chọn “Thêm Đơn hàng”.

(2). Tại màn hình tạo mới đơn hàng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

  • Từ profile chi tiết của Công ty

(1). Vào màn hình chi tiết của Công ty, click vào “Đơn hàng”, chọn “Thêm Đơn hàng”.

(2). Tại màn hình tạo mới đơn hàng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

Next 2. Import đơn hàng
Table of Contents