1. Thêm mới công ty

You are here:
< All Topics

Công ty là nơi lưu trữ thông tin của một tổ chức (công ty, đại lý, cửa hàng, đoàn, hội…) Quản lý thông tin của một công ty/ tổ chức bao gồm: tên, tên viết tắt, số điện thoại, email, mã số thuế,…

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 4 cách thêm mới công ty trên phần mềm Paroda CRM:

Thêm thủ công

Thêm Nhanh

Thêm mới công ty từ việc chuyển đổi đầu mối sang người liên hệ

✔ Tạo ngay trên màn hình tạo mới của Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn.

1. Tạo mới công ty thủ công

(1). Vào “Menu”, chọn “Danh mục” -> “Công ty”.

(2). Tại màn hình danh sách của “Công ty”, Click chọn “Thêm công ty”.

(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.

Lưu ý: Những filed có dấu (*) là những bắt buộc phải nhập/ chọn dữ liệu trước khi Lưu.

Ghi chú:

    • Tên công ty: tên của công ty
    • Mã CK: Mã chứng khoán
    • Từ chối nhận Email: Tick chọn thì công ty sẽ không nhận được email từ CRM
    • Giao cho: User phụ trách Công ty này

Màn hình chi tiết của thông tin Công ty vừa nhập

2. Tạo nhanh công ty

Các bước tạo thông tin công ty mới thông qua “Tạo nhanh”.

(1). Trên thanh header click vào icon chọn “Công ty”.

(2). Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Công ty”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất.

3. Tạo mới công ty từ việc chuyển đổi đầu mối sang người liên hệ

Các bước tạo tạo mới công ty:

(1). Bạn chọn module “Đầu mối”, tại màn hình danh sách đầu mối, bạn tìm kiếm và chọn “Đầu mối” cần chuyển đổi.

(2). Tại màn hình chi tiết của đầu mối, click vào “Chuyển đổi đầu mối”.

(3). Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn “Lưu”.

Sau khi lưu, hệ thống tự tạo thông tin công ty và Người liên hệ tương ứng với thông tin đầu mối được chuyển đổi.

4. Tạo ngay trên màn hình tạo mới của Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn.

Ngoài cách tạo mới công ty như trên, bạn cũng có thể tạo mới Công ty ngay tại màn hình tạo mới Báo giá, để thực hiện, bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

(1). Tại màn hình tạo mới Báo giá, tại trường thông tin “Công ty”, bạn chọn để thêm mới công ty.

(2). Nhập thông tin công ty, sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất.

Sau khi lưu báo giá, bạn có thể truy cập vào module “Công ty” để cập nhật thêm thông tin còn thiếu của công ty.

Next 2. Import công ty
Table of Contents