4. Thay đổi mật khẩu trang quản trị

You are here:
< All Topics

Để thay đổi mật khẩu trang quản trị, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Hồ sơ của bạn 

(2). Vào phần Quản lý tài khoản để thay đổi mật khẩu quản trị

(3). Khi bấm Quản lý tài khoản, hệ thống sẽ tự động hiện một dòng mật khẩu mới. Có thể giữ nguyên hoặc thay đổi dòng mật khẩu này. 

(4). Sau đó, bạn chọn Cập nhật hồ sơ.

Previous 3. Thay đổi thông tin cá nhân
Table of Contents