4. Tạo hoạt động chăm sóc trực tiếp trên phần mềm CRM

You are here:
< All Topics

Tạo hoạt động chăm sóc nhằm mục đích giúp bạn tạo ghi chú, lịch hẹn và nhắc nhở cuộc họp với Đầu mối để bạn không phải bỏ lỡ những lần chăm sóc quan trọng.

(1). Tại thông tin chi tiết của “Đầu mối”, chọn vào tab “Hoạt động”.

(2). Chọn vào nút “Thêm cuộc gọi” hoặc “Thêm cuộc họp”, tùy vào hoạt động mà bạn chăm sóc.

(3). Màn hình tạo hoạt động chăm sóc hiện lên, tiến hành nhập các thông tin cho hoạt động, sau đó chọn “Lưu”.

Ghi chú: Nếu muốn hệ thống nhắc nhở khi hoạt động sắp diễn ra, bạn có thể set thời gian nhắc nhở trước tại trường Nhắc lịch qua email.

Ngoài ra, phần mềm Paroda CRM còn nhắc nhở hoạt động sắp diễn ra qua tính năng Thông báo (Notifications).

Previous 3. Tạo tài liệu/ đính kèm file
Next 5. Tạo hoạt động chăm sóc qua tổng đài IP
Table of Contents