1. Tạo công việc

You are here:
< All Topics

Ngoài chức năng tạo hoạt động cuộc gọi/ cuộc họp, Calendar cho phép người dùng tạo công việc cho riêng mình hoặc cho nhóm giúp bạn quản lý công việc một cách khoa học. Chức năng này được hiểu như là một công cụ ghi chú lại các việc cần làm, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một nhiệm vụ nào mà còn có thể ưu tiên tập trung vào công việc quan trọng.

(1). Click vào icon  ở góc phải để vào màn hình Calendar để tiến hành tạo công việc.

(2). Tại màn hình Calendar, click vào “Thêm công việc”.

(3). Tiến hành nhập các thông tin cho công việc của bạn, sau đó click “Lưu”.

1. Tên công việc.

2. Ngày giờ bắt đầu công việc.

3. Ngày kết thúc công việc (Mặc định giờ 23h59).

4. Giao cho: Người phụ trách chính công việc.

5. Nếu công việc đó phải làm việc theo nhóm hoặc nhiều người tham gia phụ trách, bạn có thể nhập tất cả các thành viên đó vào field “Giao cho” Hoặc nhập tên nhóm phụ trách.

6. Nhập thông tin Công ty/ Người liên hệ/ Đầu mối liên quan tới công việc này.

7. Tình trạng tác vụ: Tình trạng của công việc Lên kế hoạch/ Đang tiến hành/ Đã hoàn thành,…

8. Hiển thị toàn bộ thông tin: Nhấp họn vào đây để hiển thị bản đầy đủ của tạo công việc. Tại đây có thêm một số chức năng tương tự như trong màn hình tạo hoạt động như: Gởi thông báo email thông báo khi có thay đổi, nhắc lịch qua email.

(4). Kết quả sau khi tạo thành công một công việc.

Next 2. Tạo hoạt động
Table of Contents