4. Sửa/ Cập nhật dữ liệu

You are here:
< All Topics

Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu trên phần mềm Paroda CRM, một số record cần chỉnh sửa và cập nhật thông tin mới nhất.

1. Sửa trên từng record

(1). Tại màn hình danh sách của chức năng, chọn vào icon .

(2). Hệ thống chuyển sang màn hình chỉnh sửa, tiến hành chỉnh sửa dữ liệu sau đó click “Lưu”.

Tips:

– Bạn có thể sửa nhanh các field dữ liệu ngay trên màn hình chi tiết thông tin (detail) của record bằng cách rê chuột vào field tương ứng và click vào icon .

– Hoặc có thể sửa nhanh ngay trên màn hình danh sách (listview) bằng cách click đúp chuột vào record muốn sửa, sau khi sửa xong thì click vào icon  để lưu lại.

2. Sửa hàng loạt record

Chức năng này được sử dụng trong trường hợp hàng loạt record của bạn cần sửa chung 1 field dữ liệu nào đó.

Chức năng này nên áp dụng khi:

– Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách.

– Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh sách khách hàng (Ví dụ: Cập nhật tình trạng, nguồn, ngành nghề của một vài Đầu mối).

Lưu ý: Trước khi sử dụng chức năng sửa hàng loạt này, bạn cần cân nhắc đối với các field chứa thông tin quan trọng.

Ví dụ: Bạn cần sửa tình trạng của 1 vài Đầu mối sang Đã liên hệ.

(1). Vào màn hình danh sách Đầu mối, tick vào các đầu mối muốn sửa .

(2). Chọn icon .

(3). Tiến hành sửa thông tin theo nhu cầu.

Ví dụ: Ở đây cần sửa “Tình trạng” thành “Đã liên hệ”.

(4). Sau đó “Lưu” để cập nhật thông tin.

Previous 3. Tìm kiếm dữ liệu
Next 5. Thao tác hàng loạt
Table of Contents