5. Sử dụng widget danh sách bài viết

You are here:
< All Topics

Để thêm và thiết lập widget danh sách bài viết tại trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang

(2). Tìm đến trang Layers Template cần thêm widget, rê chuột vào tên trang và chọn Chỉnh sửa bố cục

(3). Chọn Chỉnh sửa bố cục

(4). Chọn tiếp Tên trang Bố cục (VD này đang chỉnh bố cục trang Giới thiệu nên kết quả sẽ là Giới thiệu Bố cục)

(5). Chọn Thêm một widget

(6). Tìm widget Danh sách bài viết bằng cách nhập từ khóa liên quan vào khung search. Sau khi khi tìm được, thêm widget bằng cách click vào widget đó

(7). Thiết lập cho widget Danh sách bài viết bằng cách:

– Cài đặt chung cho widget (mô tả, danh mục, số post hiển thị,…)

– Cài đặt widget thông qua 9 tabBố cụcVăn bảnHiển thị, CộtNútKiểu danh sách, Tỉ lệ hình ảnhNềnNâng cao

(8). Thay đổi vị trí widget bằng cách kéo thả widget vào vị trí mong muốn. Chọn Đăng để hoàn tất

Previous 4. Sử dụng widget nội dung văn bản
Next 6. Sử dụng widget banner slider (kiểu 2)
Table of Contents