5. Quy trình tiếp thị

You are here:
< All Topics

Sau khi bộ phận Marketing lên kế hoạch chạy các chiến dịch Marketing để thu hút khách hàng mới về cho doanh nghiệp như là: tổ chức hội thảo, sự kiện, chạy quảng cáo Google, Facebook… Những chiến dịch này sẽ được tạo và quản lý trên CRM để bộ phận Marketing có thể theo dõi được những chiến dịch đang chạy, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngân sách dự kiến, ngân sách thực tế… của từng chiến dịch.

Một chiến dịch có thể được chạy trên nhiều kênh, nhiều phương tiện truyền thông như: Zalo, Facebook, Google, Website, Landing Page, Email… Phần mềm Paroda CRM sẽ tích hợp đầy đủ các kênh này nhằm giúp người dùng có thể tổng hợp dữ liệu khách hàng tương tác qua các kênh một cách tự động về CRM và đánh giá được hiệu quả của từng chiến dịch.

Ví dụ:

  • Facebook: Tự động lấy thông tin khách hàng inbox, comment, điền form qua fanpage về CRM.
  • Zalo: Tự động lấy thông tin khách hàng quan tâm, nhắn tin qua kênh Official Account Zalo (OA) về CRM.
  • Website/ Landing Page: Đồng bộ tự động thông tin khách hàng điền form thông tin về CRM.
  • Livechat: Khi khách hàng chat và để lại thông tin thì CRM có thể kết nối với công cụ chat thông qua API để lấy dữ liệu khách hàng chat về lưu trữ trên CRM.

Như vậy, bạn có thể sử dụng các module chức năng sau để vận dụng vào công việc tiếp thị của mình:

  • Chiến dịch: bạn có thể tổng hợp dữ liệu khách hàng đầu vào theo từng chiến dịch marketing của công ty.
  • Marketing List: bạn có thể quản lý khách hàng theo marketing list.
  • Sự kiện: bạn có thể thu thập nguồn khách hàng từ các hội thảo, sự kiện triển lãm, sự kiện ra mắt sản phẩm mới…
Previous 4. Quy trình mua hàng
Next 6. Quy trình tổng quan CRM
Table of Contents