4. Quy trình mua hàng

You are here:
< All Topics

Đối với doanh nghiệp, việc quản lý mua hàng cũng quan trọng không kém việc quản lý bán hàng. Mua hàng chính là đầu vào cho việc bán hàng, cụ thể các công việc trong quản lý mua hàng như sau:

  • Lên đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng với nhà cung cấp là nguồn cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho công ty của bạn, hay thậm chí là nguồn cung cấp nguyên vật liệu sản xuất. Chính vì thế để duy trì nguồn hàng thì việc quản lý đơn đặt hàng (Đơn mua hàng) là yếu tố cực kỳ quan trọng.
  • Liên hệ nhà cung cấp: Sau khi đã xác định danh sách những mặt hàng cần mua thông qua đơn mua hàng, việc tiếp theo bạn cần làm là gửi đơn mua hàng này cho nhà cung cấp.
  • Phiếu nhập kho: Khi nhà cung cấp đã cung ứng các mặt hàng cho công ty của bạn, bạn cần ghi lại thông tin nhập hàng vào kho thông qua phiếu nhập kho, đây được xem như một dạng hóa đơn chứng từ giữa công ty với nhà cung cấp.
  • Lập bảng giá mua vào – bán ra: Sau khi đã cung ứng các mặt hàng, phía nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn mua hàng cho công ty, bạn dựa vào hóa đơn này và ghi lại giá cả mua hàng, từ đó bạn có thể tính toán lập ra bảng giá bán ra.
  • Quản lý sản phẩm, dịch vụ: Chính là quản lý danh mục sản phẩm, dịch vụ mà công ty bạn đang cung cấp cho thị trường.

Paroda CRM hiểu được những vấn đề trên và đã đưa ra các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý mua hàng. Như vậy, bạn có thể sử dụng các module chức năng sau để vận dụng vào công việc quản lý mua hàng (từ nhà cung cấp) của mình:

  • Nhà cung cấp: là module lưu trữ danh sách thông tin các nhà cung cấp của công ty, bạn có thể liên lạc với nhà cung cấp tại đây.
  • Đơn hàng mua: là module lưu trữ danh sách đơn hàng mua với nhà cung cấp.
  • Hóa đơn: là module lưu trữ danh sách đơn mua vào từ nhà cung cấp.
  • Sản phẩm: là module lưu trữ danh sách sản phẩm mà công ty đang có.
  • Dịch vụ: là module lưu trữ danh sách dịch vụ mà công ty đang có.
  • Bảng giá: là module lưu trữ các bảng giá riêng của sản phẩm/ dịch vụ, ngoài bảng giá mặc định.
Previous 3. Quy trình chăm sóc khách hàng
Next 5. Quy trình tiếp thị
Table of Contents