1. Hướng dẫn sử dụng màn hình Dashboard

You are here:
< All Topics

1. Thêm/ Xóa Dashboard

Thêm Dashboard

Ngoài Dashboard mặc định, bạn có thể thêm các Dashboard khác để quản lý các dashlet một cách khoa học, trước tiên bạn cần tạo các Dashboard theo tính chất, đặc thù từng công việc.

Ví dụ:

    • Nhân viên tiếp thị sẽ quản lý các Dashboard: kênh Digital Marketing, chiến dịch Marketing…
    • Nhân viên kinh doanh sẽ quản lý các Dashboard: khách hàng, cơ hội, đơn hàng/ hóa đơn…
    • Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ quản lý các Dashboard: ticket, tổng đài…

Để hiểu rõ hơn về tính năng quản lý Dashboard, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Ví dụ cho nhân viên kinh doanh, để thêm tab bạn chọn vào “Xem thêm”, sau đó chọn “Thêm tab”.

Kết quả sau khi thêm Dashboard thành công.

Xóa Dashboard

Nếu muốn xóa Dashboard, bạn click vào dấu x ngay bên cạnh.

2. Sắp xếp thứ tự Dashboard

Để sắp xếp thứ tự cho các tab, chọn vào “Xem thêm”, sau đó chọn “Sắp xếp lại thứ tự”.

Bước tiếp theo, giữ chuột vào vị trí các tab và tiến hành kéo thả theo ý muốn, sau đó chọn “Lưu thứ tự”.

3. Thêm/ Xóa Dashlet

Sau khi đã tạo và phân bố các Dashoard cho phù hợp, bước tiếp theo bạn cần kéo các Dashlet báo cáo thống kê mà bạn thường xuyên theo dõi ra màn hình trang chủ tương ứng với các Dashboard. Để thực hiện, bạn vui lòng tham khảo bài viết dưới đây:

Ví dụ: Thêm các Dashlet liên quan đến khách hàng: vào Dashboard “Khách hàng”, chọn vào “Thêm tiện ích”, sau đó chọn Dashlet muốn đưa ra ngoài.

Để xóa Dashlet, bạn click vào dấu x ở góc phải phía dưới.

4. Thay đổi kích thước của Dashlet

Để thay đổi kích thước, co – giãn độ rộng của Dashlet, bạn rê chuột vào vị trí góc phải phía dưới, sau đó giữ chuột trái và kéo thả kích thước theo ý muốn.

Lưu ý: Đối với các Dashlet nhiều thành phần số liệu thống kê, bạn không nên kéo kích thước quá nhỏ vì các số liệu thống kê sẽ nằm chồng đè lên nhau.

5. Làm mới dữ liệu cho Dashlet

Khi có dữ liệu mới liên quan đến Dashlet nhưng Dashlet chưa cập nhật lại số liệu chính xác, có thể sử dụng chức năng refresh để làm mới lại dữ liệu cho Dashlet.

Click vào biểu tượng    ở góc phải phía dưới để làm mới dữ liệu cho Dashlet.

6. Lọc dữ liệu cho Dashlet

Nếu bạn chỉ tập trung theo dõi hiệu suất làm việc của nhóm hay khoảng thời gian nào đó, có thể sử dụng bộ lọc để lọc dữ liệu báo cáo trong phạm vi bạn đang theo dõi.

Click vào biểu tượng  hoặc dùng bộ lọc   ở đầu Dashlet để lọc dữ liệu cho Dashlet.

Lưu ý: Chức năng lọc dữ liệu chỉ áp dụng cho một số Dashlet mặc định, một số Dashlet sẽ không có chức năng này.

Next 2. Các thành phần chức năng trong trang chủ
Table of Contents