3. Đăng nhập và đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập

You are here:
< All Topics

Đăng nhập

(1). Truy cập vào đường link đã được cung cấp.

(2). Nhập username và password được cung cấp, sau đó click vào “Sign In” để đăng nhập vào hệ thống.

(3). Nếu bạn đăng nhập lần đầu, sau khi đăng nhập hệ thống sẽ hiện màn hình thiết lập, click vào “Bắt đầu”.

Lưu ý: Hệ thống đã thiết lập sẵn các thông tin cấu hình phù hợp, nếu bạn đang ở Việt Nam vui lòng không chỉnh sửa gì thêm.

(4). Đăng nhập thành công vào hệ thống, ở bước này bạn có thể thực hiện các thao tác cơ bản để làm quen với phần mềm.

Đổi mật khẩu

Sau khi bạn đã login vào lần đầu tiên, việc đầu tiên bạn cần làm chính là đổi mật khẩu đăng nhập nhằm bảo mật cho tài khoản của bạn.

(1). Click chọn biểu tượng ở góc phải phía trên màn hình, sau đó click chọn “Tùy chọn cá nhân”.

(2). Tại màn hình thông tin cá nhân, click dropdown “Xem thêm” chọn “Đổi mật khẩu”.

(3). Tiến hành nhập mật khẩu mới, click “Lưu” để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu phải tuân theo quy tắc sau: độ dài ít nhất 8 kí tự và có ít nhất 1 chữ cái viết thường.

Previous 2. Dành cho người dùng
Next 4. Chỉnh sửa thông tin cá nhân tài khoản đăng nhập
Table of Contents