4. Chỉnh sửa thông tin cá nhân tài khoản đăng nhập

You are here:
< All Topics

Cấu hình thông tin cá nhân nhằm mục đích thông tin của bạn được chính xác (email, số điện thoại…) để có thể nhận các thông báo nhắc nhở từ hệ thống. Do đó, trước khi vào sử dụng phần mềm Paroda CRM, bạn cần xem và điều chỉnh lại thông tin cá nhân (Profile) của mình cho chính xác.

(1). Tại màn hình thông tin cá nhân, click “Sửa

(2). Cập nhật thông tin của mình vào màn hình này:

  • Thông tin đăng nhập: Cập nhật lại họ tên, email của mình cho chính xác để bạn có thể nhận các email thông báo nhắc nhở.
  • Thông tin tiền tệ và định dạng số:

Hệ thống đã định dạng sẵn theo nhu cầu của đa số người dùng, nếu bạn muốn thay đổi lại thì xem các ý nghĩa từng field dưới đây:

– ĐV tiền tệ: đơn vị tiền tệ VND, Dollars, Euro. Chọn loại đơn vị tiền tệ mặc định để dùng trong việc tạo đơn hàng, báo giá…

– Cách hiển thị dữ liệu kiểu số: Có thể định dạng các ngăn cách giữa các đơn vị trong chuỗi số theo nhu cầu.

– Dấu phân cách thập phân: Định dạng dấu phân cách thập phân nếu chuỗi số có phần thập phân.

– Dấu phân cách phần nghìn: Chọn dấu phân cách để phân cách các chữ số từ đơn vị phần nghìn trong chuỗi số.

– Vị trí hiển thị ĐV tiền tệ: nếu bạn muốn đơn vị tiền tệ nằm sau chuỗi số khi hiển thị, ví dụ: 20,000 VNĐ thì chọn “1.0$”, ngược lại chọn “$1.0”.

– Độ dài thập phân: Có thể lựa chọn độ dài các con số hiển thị cho phần thập phân. Ví dụ: muốn phần thập phân hiển thị 2 chữ số thì chọn 2.

– Cắt bỏ số 0: Nếu không muốn hiển thị phần thập phân, bạn có thể tick vào field này.

  • Thay đổi ngôn ngữ: Hỗ trợ được đa ngôn ngữ, có thể chọn ngôn ngữ hiển thị theo nhu cầu sử dụng của mình.
  • Thông tin số máy nhánh cá nhân: Số máy nhánh cá nhân của tổng đài Call center (IP), mỗi nhân viên sẽ được cung cấp 1 số nội bộ riêng để cấu hình vào tài khoản cá nhân của mình, bạn nhập số máy của mình vào trường này. Mục đích là để thực hiện các cuộc gọi với khách hàng qua tổng đài IP.

Lưu ý: Số nội bộ cấu hình trong extension phải trùng khớp với số đang cấu hình trên softphone.

  • Thông tin khác:

Phần này bạn cập nhật lại thông tin phòng ban, chức vụ, số điện thoại… của bạn.

– Chữ ký: đây là field bạn có thể điền chữ ký email của công ty vào. Khi bạn gửi email cho khách hàng trên CRM thì chữ ký này sẽ được đính kèm theo.

– Soạn mail nội bộ: nếu bạn tick vào trường này, khi click vào địa chỉ email của khách hàng, màn hình soạn mail sẽ hiện lên.

– Kiểu hiển thị thông tin: nếu chọn dạng “Chi tiết”, khi vào màn hình thông tin chi tiết một khách hàng, đơn hàng, cơ hội… phần mềm sẽ hiển thị màn hình tab Chi tiết. Ngược lại, chọn dạng “Thông tin chính”, phần mềm hiển thị màn hình tab Tổng quan.

– Ẩn menu trái: nếu tick vào trường này, khi vào màn hình danh sách khách hàng (hoặc đơn hàng, cơ hội…), cột menu bên trái mặc định sẽ ẩn đi.

  • Thông tin địa chỉ: Bạn nhập các thông tin địa chỉ của bạn vào phần này.
  • Cập nhật ảnh đại diện: Bạn có thể cập nhật ảnh đại diện (avatar) của bạn tại đây.

(3). Sau khi đã hoàn thành việc cập nhật thông tin cá nhân, chọn “Lưu”.

Previous 3. Đăng nhập và đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập
Next 5. Thiết lập thông tin công ty
Table of Contents