Cách xem lại các công việc đã được hoàn thành

You are here:
< All Topics

Để xem lại các công việc đã được hoàn thành:

1. Vào màn hình danh sách công việc

2. Bạn chọn Bộ lọc ở phía bên phải màn hình, sau đó click chọn Đã hoàn thành

3. Các công việc ở trạng thái Đã hoàn thành sẽ được hiện ở màn hình danh sách công việc

Lưu ý: Ngoài tình trạng Đã hoàn thành còn các tình trạng khác như Chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đang kiểm tra, Đang chờ phản hồi,… bạn có thể lọc các tình trạng tại đây để theo dõi công việc của mình.

Previous Cách thêm checklist công việc
Next Cách xóa một công việc đã tạo
Table of Contents