Cách chỉnh sửa thông tin công việc

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa thông tin công việc:

1. Từ menu chính chọn Công việc sau đó ở màn hình danh sách công việc, bạn chọn một công việc cần chỉnh sửa

2. Có 2 cách để chỉnh sửa thông tin công việc:

    • Cách 1: Rê chuột vào dự án muốn chỉnh sửa sẽ xuất hiện icon Chỉnh sửa > click vào sẽ xuất hiện màn hình chi tiết công việc, bạn có thể chỉnh sửa thông tin tại đây
    • Cách 2: Ở màn hình chi tiết Công việc cần chỉnh sửa > Chọn vào biểu tượng ‘…’ ở góc phải bên trên màn hình > Chọn hành động Sửa

3. Chỉnh sửa các thông tin, sau đó Lưu lại

Previous Bảng chấm công công việc
Next Cách thêm checklist công việc
Table of Contents