Bảng chấm công công việc

You are here:
< All Topics

Bảng chấm công công việc là tất cả các bộ đếm thời gian bắt đầu cho công việc cụ thể, các bảng chấm công được lưu trữ riêng cho từng công việc do người được giao công việc bắt đầu.

1. Để xem tất cả các bảng chấm công trong khi chế độ tác vụ đang mở, hãy nhấp vào biểu tượng Bảng chấm công

2. Bên dưới nút này, một bảng sẽ được hiển thị với tất cả các bảng chấm công công việc liên quan đến công việc này

3. Bạn có thể chèn bảng chấm công thủ công cho công việc cụ thể chỉ bằng cách sử dụng khu vực biểu mẫu bảng bên dưới

4. Để thêm bảng chấm công mới, bạn sẽ cần chọn Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúcThành viên.Lưu ý rằng trong khu vực thành viên thả xuống sẽ chỉ hiển thị những người được giao nhiệm vụ

Next Cách chỉnh sửa thông tin công việc
Table of Contents