7. Cổng thanh toán PayPal

You are here:
< All Topics

Trên hệ thống của chúng tôi hiện đã tích hợp hệ thống thanh toán PayPal, để tích hợp bạn làm như sau:

1. Ở tài khoản Paypal bạn kích hoạt API thì paypal sẽ cho bạn tài khoản để sử dụng phần API này. Gồm API Username, API Password, Signature.

2. Quay lại ở hệ thống chúng tôi, Vào Thiết lập sau đó chọn Cài đặt

3. Chọn Mục Cổng thanh toán

4. Sau đó chọn mục PayPal

5. Chọn Kích hoạt

6. Sau đó điền thông tin API Username, API Password, Signature ở mục 1.

7. Nhấn Lưu cài đặt

Previous 6. Gói đăng ký của khách
Next 8. Thông báo hết hạn hóa đơn
Table of Contents