6. Chuyển đổi Khách tiềm năng thành Khách hàng

You are here:
< All Topics

Nếu khách tiềm năng của bạn đã đồng ý với báo giá sản phẩm và mua hàng thì đã là khách hàng rồi, thì chúng ta nên chuyển đổi Khách tiềm năng thành khách hàng để tránh bị nhầm lẫm và dễ dàng liên hệ.

1. Vào Khách tiềm năng

2. Click vào khách tiềm năng cần chuyển đổi

3. Click Chuyển thành khách hàng

4. Điền thông tin ràng buộc khi chuyển thành khách hàng (nhớ note lại mật khẩu ở phía dưới để gửi cho khách hàng sử dụng portal)

5. Sau khi điền xong thì bạn nhấn Lưu

6. Hệ thống sẽ thống bạn chuyển thành công và đây là màn hình khách hàng vừa được chuyển.

Trên là HDSD Chuyển đổi Khách tiềm năng thành Khách hàng.

Previous 5. Export (Xuất) Khách tiềm năng
Table of Contents