5. Cài đặt Form yêu cầu hỗ trợ (ticket)

You are here:
< All Topics

Phần này liên quan đến các cài đặt liên quan đề form yêu cầu hỗ trợ (ticket) ví dụ như: show ra ngoài và thông báo cho cả 2 bên

1. Login vào hệ thống, chọn Thiết lập sau đó chọn Cài đặt

2. Chọn Hỗ Trợ(*)

(*) ở Phần thiết lập cũng có hỗ trợ, nhưng đó là phần cài đặt để thay đổi các giá trị của form

3. Đầu tiên ta sẽ thấy phần Tổng quan, phần này có thể bật tắt tính năng cũng như cho phép hay không cho phép khách hoặc nhận viên làm gì đó với yêu cầu hỗ trợ.

4. Ticket Form: Đây là nơi chứa đường link của form ticket để bạn có thể dễ dàng đính lên website cho Khách hàng thấy,.. và cùng nhiều loại khác cho bạn tham khảo.

 

Previous 4. Thay đổi các mục liên quan đến Tài chính
Next 6. Gói đăng ký của khách
Table of Contents