4. Thêm nhóm sản phẩm

You are here:
< All Topics

Tạo 1 nhóm sản phẩm để có thể biết được sản phẩm đó nằm ở nhóm sản phẩm nào nhắm tránh tình trạng rối sản phẩm hoặc có 2 sản phẩm tên giống nhau nhưng khác nhóm.

1. Vào Bán hàng, sau đó Vào Sản phẩm

2. Nhấn Nhóm để xem danh sách nhóm và thêm nhóm

3. Đặt tên nhóm bạn muốn, sau đó nhấn nhóm mới.

Vậy là bạn đã tạo nhóm mới thành công. Cảm ơn bạn đã xem

Previous 3. Xóa Sản Phẩm
Next 5. Import sản phẩm
Table of Contents