4. Thay đổi các mục liên quan đến Tài chính

You are here:
< All Topics

Ở phần Tài chính này bạn có thể chỉnh sửa các mục phục vụ cho hóa đơn, hợp đồng, đề xuất,… ví dụ như mã hóa đơn, mã hợp đồng và các cài đặt riêng khác

1. Login vào hệ thống, Chọn Thiết lập sau đó chọn Cài đặt

2. Chọn Tài chính(*)

*: Lưu ý trong phần Thiết lập cũng có mục Tài Chính, nhưng phần đó đa phần liên quan đến cách tính Thuế

 

3. Bạn sẽ thấy Tổng quan là cài đặt chung cho 3 phần Hóa đơn, hợp đồng, đề xuất của Mục Tài chính này

 

4. Ở phần Hóa đơn, bạn có thể thay đổi tiền tố  mã hóa đơn, hạn chốt, …

5. Credit Note

6. Báo giá

7. Đề xuất

Trên là hướng dẫn thiết lập cài đặt cho phần Tài chính (*), cảm ơn bạn đã xem

Previous 3. Thay đổi thông tin máy chủ gửi mail
Next 5. Cài đặt Form yêu cầu hỗ trợ (ticket)
Table of Contents