4. Lịch

You are here:
< All Topics

Tính năng trên hệ thống khá hữu ích khi bạn có thể tạo thẳng và nhanh trên chức năng này, nếu như có cuộc họp gần tới,…

1. Vào Tiện ích sau đó chọn Lịch

2. Ở màn hình Lịch bản có thể thấy lịch cả tháng hoặc năm tùy bạn chỉnh

3. Click vào 1 ngày nếu bạn muốn tạo lịch họp

4. Nhấn Lưu sau khi diền thông tin ngày họp

 

Previous 3. Xuất CSV theo mục tùy chọn
Next 5. Thông báo lên Bảng tin các nhân viên
Table of Contents