4. Import Khách hàng

You are here:
< All Topics

Khi bạn có 1 lượng khách hàng lớn đang ở 1 file excel,csv mà bạn nhập tay qua mệt thì đã có chức năng import, giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian để làm việc khác, để import bạn làm cách sau:

1. Chọn Khách hàng

2. Chọn Nhập Khách hàng

3. Nếu bạn chưa có file mẫu bạn có thể tài về bằng Download Sample

4. Khi bạn đã có file mẫu hay copy các thông tin theo các cột trong file mẫu

5. Sau khi đã đưa thông tin qua file import, ở màn hình Nhập khách tiềm năng nhấn Chọn Tệp 

6. Chọn file mẫu đã cập nhật thông tin

7. Tùy chỉnh Nhóm, Mật khẩu mặc định

8. Bạn có thể chọn mô phỏng dữ liệu nhập vào để trước kết quả, nếu kết quả không vừa ý bạn có thể chỉnh lại file dưới máy của bạn, sau đó chọn tệp lại để Import

9. Sau khi thấy đã ok hãy nhấn Nhập tập tin để bắt đầu import vào

10. Sau khi import hệ thông sẽ thông báo bao nhiêu đã nhập.

Trên là hướng dẫn sử dụng Import Khách hàng. cảm ơn bạn đã xem!

Previous 3. Xóa khách hàng
Next 5. Export Khách hàng
Table of Contents