4. Gia hạn hoặc làm mới hợp đồng

You are here:
< All Topics

Bạn có thể gia hạn liên hệ bằng cách nhấp vào chỉnh sửa hợp đồng và ở phía trên bên phải nhấp vào Lịch sử gia hạn hợp đồng và nhấp vào Gia hạn hợp đồng.

Sau đó, phương thức đó sẽ được mở và các giá trị sẽ được tự động điền. Bạn chỉ cần kiểm tra các giá trị sau đó nhấp vào lưu.

Sau khi lưu ở phía bên phải, bạn có thể theo dõi tất cả các lần gia hạn hợp đồng.

Previous 3. Xóa hợp đồng
Next 5. Thông báo hết hạn hợp đồng
Table of Contents