4. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn

You are here:
< All Topics

Để chuyển đổi báo giá thành hóa đơn, hãy chọn báo giá từ ​​danh sách và ở bên phải một nút chuyển đổi sẽ được hiển thị chuyển đổi đề xuất

Nhấp vào nút Hóa đơn. Sau khi bạn chọn, một cửa sổ bật lên sẽ được hiển thị cùng với thông tin xem trước cùng với các mục được phân tích cú pháp được tự động chèn vào hóa đơn. Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào Lưu .

Previous 3. Xóa Báo Giá
Next 5. Gửi Báo giá đến Email
Table of Contents