3. Xuất CSV theo mục tùy chọn

You are here:
< All Topics

Bạn có thể xuất CSV danh sách theo các module tùy chọn như Khách hàng, Hóa đơn, … theo tháng, năm, ngày

1. Chọn Tiện ích sau đó chọn CSV Export

2. Chọn thông tin và khoảng thời gian mà bạn muốn

3. Chọn xuất

 

Previous 2. Xuất tập tin PDF lớn
Next 4. Lịch
Table of Contents